Klauzula rodo szkolenie

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO oraz z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i na podstawie art. 222 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

 informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ RPR Sosnowiec z siedzibą przy ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000032984, NIP: 6442875419.
 2. w RPR Sosnowiec powołany został Inspektor Ochrony Danych, ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej RPR Sosnowiec w zakładce „Kontakt”.
 3. w RPR Sosnowiec stosowane są techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy (monitoring wizyjny) oraz monitoring poczty elektronicznej, a także dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci systemów monitoringu GPS umożliwiający dokonywanie kontroli pracy osób na stanowisku kierowca Ambulansu
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia lub wykładu
  2. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. firmy informatyczne i szkoleniowe
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane czasie rekrutacji i do miesiąca po jej zakończeniu.
 7. w związku z przetwarzaniem przez RPR Sosnowiec danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy RPR Sosnowiec będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.