Zabezpieczenie imprez masowych

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pod względem medyczny imprez masowych.

Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) oraz wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.)
Jako dysponent Ratownictwa Medycznego opiniujemy pod względem co do wymogów wielkości sił i środków zabezpieczenia pod względem medycznym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy ze Strażą pożarną oraz z Policją.

Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.
Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez Państwa imprezie.


Dysponujemy:

- Karetkami typu S - specjalistycznymi z lekarzem

- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze