Transport medyczny

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu posiada w swojej dyspozycji ambulanse sanitarne wyposażone zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od wielu lat mamy podpisane umowy ze szpitalami i innymi podmiotami, dla których wykonujemy profesjonalne transporty medyczne realizowane na terenie naszego rejonu operacyjnego.
Transport medyczny należy zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00 pod numerem telefonu:
(32) 363 63 83 (dla Miasta Sosnowiec , Powiatu będzińskiego i Powiatu zawierciańskiego)

Świadczenia transportu sanitarnego na rzecz pacjentów zadeklarowanych w POZ na terenie miasta Sosnowca, Powiatu będzińskiego oraz Powiatu zawierciańskiego SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu realizuje samodzielnie.
Podstawą wykonania transportu sanitarnego jest zlecenie transportu pacjenta wystawione przez lekarza POZ, przy czym zlecenie na transport daleki (powyżej 121 km. tam i z powrotem) winno być zaakceptowane przez NFZ.