Opinie medyczne

Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z dnia 22.01.2014 r.- wprowadza się opłatę za wystawienie opinii organizatorom imprez masowych w wysokości 100 zł netto + 23% VAT.

Opłatę wnosi składający wniosek przed wystawieniem opinii przelewem na rachunek bankowy: 90 1050 1360 1000 0022 1273 4327 lub gotówką w kasie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu ul. Teatralna 9 pokój nr 616 w godz.: od 8:00do 13:30.

Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów, które wnioskujący składa w celu uzyskania opinii medycznej.

Za dokonaną wpłatę SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wystawi fakturę VAT.


I. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać:

1. dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),

2. osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),

3. termin imprezy,

4. lokalizacja imprezy,

5. przewidywana ilość uczestników,

6. informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.

Pismo należy złożyć w Biurze Dyrekcji SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu pod adresem:

ul. Teatralna 9 piętro VI pokój 609

41-200 Sosnowiec,

w godzinach od 7:00 do 14:30. Opinię można odebrać w miejscu jej złożenia w godzinach od 7.00 do 14.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 363-60-32 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inny podmiot niż SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Biurze Dyrekcji SP ZOZ RPR w Sosnowcu (osobiście, pisemnie w formie faxu na numer 32 363-60-02 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) nazwę i adres podmiotu zapewniającego zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie.

Brak takiej informacji w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z niespełnieniem wymagań oraz zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o nieposiadaniu przez organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.