Szkolenia dla zakładów pracy

Program szkolenia:

 • - podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • - wezwanie pomocy
 • - postępowanie z nieprzytomnymi
 • - postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, w tym
 • - metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych
 • - resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • - postępowanie przy złamaniach kości i uszkodzeniach stawów
 • - urazy termiczne
 • - porażenie prądem
 • - podstawy postępowania w wypadku komunikacyjnym
 • - zaopatrzenie ran i krwawień
 • - zabezpieczenie się przed zakażeniem


Oferta szkolenia:

TEMAT : Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Program zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji .
Czas trwania - 5 godz dydaktycznych.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Grupa do 10 osób - 1000 zł/grupa.