Płatności

 Forma płatności

Wpłata musi być dokonana na dwa tygodnie przed planowanym terminem seminarium na konto RPR Sosnowiec z dopiskiem SZKOLENIE

Nr. Konta Bank Śląski 90 10501360 100000 2212734327

POTWIERDZENIE WPŁATY JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
CENA  UCZESTNICTWA W JEDNODNIOWYM SEMINARIUM:

    50 zł pracownik RPR Sosnowiec
    80 zł dla uczestników innych niż pracownicy RPR Sosnowiec