Szkolenia

 • Super User
 • Kategoria: Szkolenia
 • Odsłony: 81

Szkolenia dla zakładów pracy

Program szkolenia:

 • - podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • - wezwanie pomocy
 • - postępowanie z nieprzytomnymi
 • - postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, w tym
 • - metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych
 • - resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • - postępowanie przy złamaniach kości i uszkodzeniach stawów
 • - urazy termiczne
 • - porażenie prądem
 • - podstawy postępowania w wypadku komunikacyjnym
 • - zaopatrzenie ran i krwawień
 • - zabezpieczenie się przed zakażeniem


Oferta szkolenia:

TEMAT : Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Program zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji .
Czas trwania - 5 godz dydaktycznych.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Grupa do 10 osób - 1000 zł/grupa.

 • Super User
 • Kategoria: Szkolenia
 • Odsłony: 129

Kontakt

Organizacja szkoleń:

Kontakttel. +48 32 639 89 41 ; +48 32 639 89 42

Mailemail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Super User
 • Kategoria: Szkolenia
 • Odsłony: 74

Płatności

 Forma płatności

Wpłata musi być dokonana na dwa tygodnie przed planowanym terminem seminarium na konto RPR Sosnowiec z dopiskiem SZKOLENIE

Nr. Konta Bank Śląski 90 10501360 100000 2212734327

POTWIERDZENIE WPŁATY JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
CENA  UCZESTNICTWA W JEDNODNIOWYM SEMINARIUM:

    50 zł pracownik RPR Sosnowiec
    80 zł dla uczestników innych niż pracownicy RPR Sosnowiec

 • Super User
 • Kategoria: Szkolenia
 • Odsłony: 81

Regulamin

Regulamin szkoleń SPZOZ RPR SOSNOWIEC

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych:

I.Organizator szkolenia:
Organizatorem szkolenia jest SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu z siedzibą na ul. Teatralnej 9, zwane dalej RPR Sosnowiec.

II.Szkolenia:
Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać telefonicznie na nr tel. 32 6398941 ; 6398942 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie przyjmuje się najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w ramach wolnych miejsc (nr tel. 32 262 38 93).

IV.Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej mailowo lub telefonicznie na nr tel. 32 6398941 ; 6398942 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Odstępującemu przysługuje zwrot opłaty za szkolenie w całości jeśli rezygnacja nastąpiła maksymalnie do siedmiu dni przed datą szkolenia. Po upływie tego terminu zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, ani szkolenie w innym terminie w ramach zapłaconej kwoty.

V.Zmiany terminu szkoleń:
W przypadku odwołania szkolenia organizator szkolenia zwróci wpłaconą kwotę w całość lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. RPR Sosnowiec zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkoleń, o czym jest obowiązane poinformować na 1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

VI.Ceny szkoleń i warunki płatności:
Ceny szkoleń obejmują:
1. Dla pracowników RPR Sosnowiec certyfikaty ,kawa, herbata.

2.Dla uczestników innych niż pracownicy RPR Sosnowiec cena szkolenia  certyfikaty kawa, herbata
Uczestnik dokonuje wpłaty na nr konta RPR Sosnowiec ( Nr. Konta Bank Śląski90 10501360 100000 2212734327 do 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Brak zapłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług na rzecz danej osoby.

VII. Punkty edukacyjne:
Po dokonaniu zapłaty i potwierdzeniu odbycia szkolenia organizator jest obowiązany do wpisu w karcie doskonalenia zawodowego ratowników lub dyspozytorów punktów edukacyjnych w ilości podanej w programie szkolenia.

VIII.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) RPR Sosnowiec nie udostępnia, zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów realizacji szkoleń pomiędzy uczestnikiem a organizatorem szkoleń.

 • Super User
 • Kategoria: Szkolenia
 • Odsłony: 71

Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia na seminarium należy przekazywać na nr fax (32) 639 89 93 wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres korespondencyjny

Stacja Pogotowie Ratunkowe
Dąbrowa Górnicza
ul. Łącząca 24
41-300 Dąbrowa Górnicza

2. Sala wykładowa w której odbędą się szkolenia mieści się w siedzibie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9 (VI piętro - sala konferencyjna)