Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. 

„Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu"

 

Wartość projektu : 1 560 000,00

Dofinansowanie Unii Europejskiej 100%

 

Opis projektu

Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot planuje wymianę 3 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz zakup środków do dezynfekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, dla osi priorytetowej: X Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia  w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego do walki z SARS Cov-2, Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov – 2”

 

Wartość całego projektu to 2 183 858,01 pln

Współfinansowanie Unii Europejskiej 2 074 665,11 pln

 

W ramach realizacji projektu zakupiono:

Dwa ambulanse medyczne WAS/MB Sprinter 906BB50/WAS-2

10 respiratorów medycznych Weinmann  Medumat Standard A na Life Base mini II

12 Defibrylatorów Physio Control Inc Lifepak 15

23 urządzenia do dezynfekcji ambulansów Oxy’Pharm Nocospray 2 Nocowall

5 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Physio Control Lucas 3

 

Cały zakupiony sprzęt użytkowany jest przez Załogi Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Sosnowcu.