KONKURS OFERT 2RM/KO/2021

Zapraszamy do składania ofert w na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu,
ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
ratowników KPP i ratowników KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach wyjazdowych i transportowych
w Stacjach Pogotowia Ratunkowego należących do SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
Szczegóły w linku: