Praca w RPR

 • Malgorzata
 • Kategoria: Praca w RPR
 • Odsłony: 18

Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

O G Ł O S Z E N I E

Dział Kadr SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
oferuje pracę na stanowisku:

Ratownik medyczny
z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

 • Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006, nr. 191 poz., 1410 z późniejszymi zmianami), tytuł zawodowy — ratownik medyczny

 • Prawo Jazdy kategorii C oraz Zezwolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
  (Dz.U. z 2013, poz. 603)

Rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte rekrutacją,

 • CV,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska

 • świadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

 • Super User
 • Kategoria: Praca w RPR
 • Odsłony: 106

Praca w RPR Sosnowiec

 

OGŁASZAMY NABÓR NA STANOWISKO

RATOWNIK MEDYCZNY

ORAZ

RATOWNIK MEDYCZNY Z UPRAWNIENIAMI

DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

szczegóły w załącznikach

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Ratownik Medyczny.pdf)Ratownik Medyczny[Ratownik Medyczny]260 kB
Download this file (Ratownik-Kierowca.pdf)Ratownik-Kierowca[Ratownik-Kierowca]317 kB
 • Malgorzata
 • Kategoria: Praca w RPR
 • Odsłony: 50

LEKARZ SYSTEMU

O G Ł O S Z E N I E


Dział Kadr SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oferuje pracę na stanowisku:


Lekarza systemu


Lekarz systemu to lekarz, który:
• ma tytuł specjalisty z anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, neurologii, chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
• ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji oraz kontynuuje szkolenie specjalizacyjne z anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii,
• w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.
Rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte rekrutacją,
• CV,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko lekarza systemu.


Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu ul. Teatralna 9, pokój 609 do dnia 26 sierpnia br.