Bez kategorii

 • Jacek
 • Kategoria: Bez kategorii
 • Odsłony: 426

ŻYCZENIA

Życzymy Wam Nowego Roku
pełnego optymizmu, radości,
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2021
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

życzy Dyrekcja SP ZOZ RPR Sosnowiec

 • Jacek
 • Kategoria: Bez kategorii
 • Odsłony: 620

ŻYCZENIA

 Nie należy słuchać tych moralistów, którzy powiadają,

że trzeba paść na kolana i poniechać wszystkiego.

Trzeba tylko iść naprzód w ciemnościach, trochę na oślep

i próbować czynić dobrze.

Albert Camus „Dżuma”

 

W Dniu Ratownictwa Medycznego, składamy najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom systemu, oraz Dyspozytorom Medycznym. 
Praca, którą wykonujecie, zwłaszcza w tym trudnym okresie dla całej służby zdrowia, jest wyjątkowa, wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach.
W dniu Waszego Święta prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia życząc  jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Dyrekcja SP ZOZ RPR Sosnowiec

Czytaj więcej

 • Super User
 • Kategoria: Bez kategorii
 • Odsłony: 5916

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Wykaz świadczeniodawców w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna – wyszukiwarka Gdzie się leczyć

 • Super User
 • Kategoria: Bez kategorii
 • Odsłony: 43766

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i choćby dlatego należy mieć podstawowe informacje w tym zakresie. Każdemu mogą się one przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy potrzebował ktoś z jego bliskich. Niezależnie od tego, czy kiedyś przeszło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, należy regularnie odświeżać wiedzę na temat jej udzielania.

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

Podstawowa zasada pomocy przedmedycznej to "nie szkodzić". Ratownik powinien chronić siebie, poszkodowanego i znajdujące się w pobliżu osoby.

Dlatego pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy jest zawsze ocena sytuacji i wyeliminowanie zagrożeń, w szczególności zabezpieczenie miejsca, w którym udzielona zostanie pomoc (poszkodowany może np. znajdować się w pobliżu pożaru) oraz użycie środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania).

Trzeba też pamiętać o tym, by nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej leków, niczego do jedzenia ani picia.

Zobacz film: Bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy. Źródło: Dzień Dobry TVN

Ocena stanu poszkodowanego

Należy sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne, delikatnie potrząsając go za ramiona i pytając co się stało. Jeśli ofiara zareaguje, trzeba:

 • pozostawić ją w pozycji, w jakiej się ją zastało - pod warunkiem, że nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo - i regularnie oceniać jej stan do czasu przybycia fachowej pomocy,
 • ocenić, czy nie ma krwotoku, który należy zatrzymać (działając zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dalszej części artykułu),
 • zadbać o jej komfort termiczny,
 • w miarę możliwości wypytać ją o zaistniałą sytuację, samopoczucie, przewlekłe choroby.

Jeśli poszkodowany nie zareaguje, najprawdopodobniej jest nieprzytomny. Wówczas należy ocenić, czy występuje u niego akcja krążeniowo-oddechowa. Gdy ofiara oddycha (ocenia się to, obserwując powiew powietrza wydobywający się z jej ust, a także ruchy klatki piersiowej) i ma wyczuwalne tętno, układa się ją w pozycji bezpiecznej (chroniąc dodatkowo przed ewentualnym wyziębieniem/przegrzaniem). 

Jeśli nie stwierdza się prawidłowego oddechu i akcji serca, trzeba podjąć próbę udrożnienia dróg oddechowych - poszkodowanego układa się na plecach, odchyla jego głowę do tyłu. Jeśli oddychanie utrudnia ciało obce, ostrożnie usuwa się je z ust ofiary. Gdy ten krok okazuje się nieskuteczny, niezbędna jest resuscytacja.

Wezwanie pomocy

Oceniwszy stan poszkodowanego, należy niezwłocznie wezwać pomoc. Najlepiej jeśli poprosi się o to kogoś ze świadków zdarzenia, zyskując w ten sposób cenny czas.

Jeżeli ratownik działa w pojedynkę, powinien pamiętać, by mimo emocji przeprowadzić spokojną, rzeczową rozmowę z dyspozytorem, informując go, co się wydarzyło, podając dokładny adres miejsca wypadku, liczbę i stan poszkodowanych, informację o dotychczas udzielonej pomocy oraz swoje dane osobowe.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Ofiarę układa się na wznak na twardym podłożu. Wykonuje się masaż serca, polegający na uciskaniu klatki piersiowej w 2/3 długości mostka na głębokość 5-6 cm (4-5 w przypadku dzieci) z częstotliwością 100-120 razy na minutę. Po 30 uciskach należy wykonać 2 oddechy ratownicze (wtłoczyć powietrze do płuc poszkodowanego metodą usta-usta lub usta-nos) i powrócić do masażu serca.

Uwaga - masaż serca u osób dorosłych wykonuje się z użyciem dwóch rąk, u dzieci - jednej ręki, a u niemowląt - dwóch palców.

Resuscytację w schemacie 30:2 należy kontynuować do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej lub do chwili, w której ofiara zacznie samodzielnie oddychać.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku najczęstszych urazów

Rany i krwotoki

Rany pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało (nie wolno usuwać tkwiących w nich ciał obcych!). Jeśli rana jest zanieczyszczona ziemią czy piaskiem, można przemyć ją strumieniem zwykłej wody. Miejsce krwawienia należy przykryć jałowym gazikiem i założyć opatrunek uciskowy (uciska się tylko ranę). 

Jeśli krwawienie występuje na kończynie, unosi się ją do góry. Gdy opatrunek nasiąka krwią, dokłada się świeże gaziki, nie zdejmując starych i nie zwalniając ucisku. Podczas silnego krwotoku trzeba zastosować dodatkowo ucisk na tętnicy powyżej miejsca krwawienia. 

W przypadku krwotoku z nosa, poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do przodu i ułożyć mu zimny okład na karku i u nasady nosa. Jeśli krwawienie nie ustanie, w obie dziurki nosa wkłada się tampony z gazy.

Złamania

Jeśli nie ma konieczności transportowania poszkodowanego, złamanie pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało. W przypadku złamań otwartych należy jedynie założyć jałowy opatrunek na ranę. 

Gdy przetransportowanie ofiary jest konieczne, pierwsza pomoc przedmedyczna polega na unieruchomieniu złamania w pozycji zastanej (dwóch stawów sąsiadujących ze złamaną kością lub dwóch sąsiadujących kości). Nie wolno przesuwać poszkodowanych w przypadku podejrzenia złamania kręgosłupa lub miednicy!

Oparzenia

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej polega na jak najszybszym schłodzeniu oparzonego miejsca, najlepiej strumieniem czystej, zimniej wody. Schładzanie powinno trwać kilkanaście minut. Następnie pęcherze na skórze należy okryć jałowym opatrunkiem. Nie wolno ich usuwać czy smarować.

Zobacz film: Oparzenia - pierwsza pomoc. Źródło: Dzień dobry TVN

Porażenie prądem

Przede wszystkim należy odłączyć źródło prądu. Jeśli to niemożliwe, trzeba odsunąć poszkodowanego od przyczyny porażenia za pomocą przedmiotu, który nie przewodzi prądu. Ofiara może wymagać resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opatrzenia oparzeń.

Źródło: https://zdrowie.tvn.pl/a/zasady-udzielania-pierwszej-pomocy-przedmedycznej

 • Super User
 • Kategoria: Bez kategorii
 • Odsłony: 3689

Kiedy wezwać karetkę pogotowia?

Karetkę pogotowia powinno się wzywać tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w sytuacjach, kiedy wypadek może doprowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Co zrobić, gdy nocą lub w niedzielę pilnie potrzebujemy pomocy? Naucz się trzeźwo oceniać sytuację, aby nie wzywać pogotowia w sytuacji, kiedy nie jest to konieczne, bo w tym czasie ktoś inny może naprawdę potrzebować lekarza.

Jeśli objawy nie wskazują na bardzo groźną chorobę i nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, powinniśmy zgłosić się do nocnej pomocy lekarskiej, która działa po zamknięciu przychodni rejonowych, czyli od godz. 18 do 8 rano oraz w weekendy i święta. Osoby ubezpieczone korzystają z tej pomocy bez żadnych dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy nie mamy możliwości dotarcia do lekarza, możemy wezwać go do domu. Warto znać adres i numer telefonu placówki, która pełni taki dyżur blisko naszego miejsca zamieszkania.

Wezwanie pogotowia jest konieczne, gdy zagrożone jest zdrowie i życie, np. doszło do wypadku, nastąpił zawał serca czy atak astmy. Wybierając numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112, przygotuj się do odpowiedzi na pytania, które zada Ci dyspozytor. Wybierając numer alarmowy 112 połączysz się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie dyspozytor po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu połączy cię z dyspozytornią pogotowia ratunkowego. Z całą pewnością usłyszysz jeszcze raz te same pytania zadawane tym razem przez dyspozytora pogotowia, lecz jest to niezbędne więc PROSZĘ nie irytuj się i współpracuj z dyspozytorem. To zdecydowanie skróci czas potrzebny do zebrania przez niego wywiadu.

Pamiętaj! Odpowiadaj rzeczowo na pytania i nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki. Dyspozytor może mieć dodatkowe pytania np. o to jak dojechać do potrzebującego pomocy.

Kiedy można wezwać pogotowie?

Zgodnie z zasadami ratownictwa medycznego można wzywać pogotowie ratunkowe (dotyczy to także zgłoszenia się do SOR, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach naglących, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Wzywamy pogotowie do poszkodowanego w wyniku wypadku, wzywamy je również do chorego, u którego wystąpią tak groźne objawy jak:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości, 
 • drgawki, 
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • nasilona duszność, 
 • nagły ostry ból brzucha, 
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, 
 • masywny krwotok z przewodu pokarmowego lub dróg rodnych. 

Za wezwanie karetki się nie płaci i można ją wezwać także do osoby nieubezpieczonej, jeśli jest ona w stanie zagrożenia życia.

Żródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/kiedy-mozna-wezwac-karetke-pogotowia-jak-skutecznie-wezwac-lekarza_41172.html