Kiedy wezwać karetkę pogotowia?

Karetkę pogotowia powinno się wzywać tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w sytuacjach, kiedy wypadek może doprowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Co zrobić, gdy nocą lub w niedzielę pilnie potrzebujemy pomocy? Naucz się trzeźwo oceniać sytuację, aby nie wzywać pogotowia w sytuacji, kiedy nie jest to konieczne, bo w tym czasie ktoś inny może naprawdę potrzebować lekarza.

Jeśli objawy nie wskazują na bardzo groźną chorobę i nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, powinniśmy zgłosić się do nocnej pomocy lekarskiej, która działa po zamknięciu przychodni rejonowych, czyli od godz. 18 do 8 rano oraz w weekendy i święta. Osoby ubezpieczone korzystają z tej pomocy bez żadnych dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy nie mamy możliwości dotarcia do lekarza, możemy wezwać go do domu. Warto znać adres i numer telefonu placówki, która pełni taki dyżur blisko naszego miejsca zamieszkania.

Wezwanie pogotowia jest konieczne, gdy zagrożone jest zdrowie i życie, np. doszło do wypadku, nastąpił zawał serca czy atak astmy. Wybierając numer alarmowy pogotowia ratunkowego, przygotuj się do odpowiedzi na pytania, które…

Kiedy można wezwać pogotowie?

Zgodnie z zasadami ratownictwa medycznego można wzywać pogotowie ratunkowe (dotyczy to także zgłoszenia się do SOR, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach naglących, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Wzywamy pogotowie do poszkodowanego w wyniku wypadku, wzywamy je również do chorego, u którego wystąpią tak groźne objawy jak:

  • utrata przytomności,
  • zaburzenia świadomości, 
  • drgawki, 
  • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
  • zaburzenia rytmu serca, 
  • nasilona duszność, 
  • nagły ostry ból brzucha, 
  • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, 
  • masywny krwotok z przewodu pokarmowego lub dróg rodnych. 

Za wezwanie karetki się nie płaci i można ją wezwać także do osoby nieubezpieczonej, jeśli jest ona w stanie zagrożenia życia.

Żródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/kiedy-mozna-wezwac-karetke-pogotowia-jak-skutecznie-wezwac-lekarza_41172.html