Wydawanie opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowychZarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z dnia 22.01.2014 r.-

wprowadza się opłatę za wystawienie opinii organizatorom imprez masowych w wysokości 100 zł netto + 23% VAT.

Opłatę wnosi składający wniosek  przed wystawieniem opinii  przelewem na rachunek bankowy:

90 1050 1360 1000 0022 1273 4327 lub

gotówką w kasie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu ul. Teatralna 9 pokój nr 616 w godz.: 

od 800do 1330.

Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów, które wnioskujący składa w celu uzyskania opinii medycznej.

Za dokonaną wpłatę SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  wystawi fakturę VAT.

I.         Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać:

 1. dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),

 2. osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),

 3. termin imprezy,

 4. lokalizacja imprezy,

 5. przewidywana ilość uczestników,

 6. informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.  

Pismo należy złożyć w Biurze Dyrekcji SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu pod adresem:

ul. Teatralna 9 piętro VI pokój 609

41-200 Sosnowiec,

w godzinach od 7:00 do 14:30. Opinię można odebrać w miejscu jej złożenia w godzinach od 7.00 do 14.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 363-60-32 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

II.      W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inny podmiot niż

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić

w Biurze Dyrekcji  SP ZOZ RPR w Sosnowcu (osobiście, pisemnie w formie faxu na numer 32 363-60-02 lub mailowo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) nazwę i adres podmiotu zapewniającego zabezpieczenie medyczne oraz

numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie.

Brak takiej informacji w wyżej wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną

w związku z niespełnieniem wymagań oraz zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania

decyzji o nieposiadaniu przez organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.


 
SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego.

Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie

minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

(Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280)

oraz wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.)


Jako dysponent Ratownictwa Medycznego opiniujemy pod względem co do wymogów wielkości sił i

środków zabezpieczenia pod względem medycznym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy

z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)

na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy

ze Strażą pożarną oraz z Policją.


Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i

skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.


Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez

Państwa imprezie.

Dysponujemy:

- Karetkami typu S - specjalistycznymi z Lekarzem
 
- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Szczegółowe informacje w sprawie zabezpieczeń imprez masowych jak i wyceny uzyskają Państwo 

pod numerem telefonu:
Kontakt:
Tel: 32 363 60 27
Adres :
ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne