Seminaria 2017 będą organizowane w siedzibie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu,

ul. Teatralna 9, VI piętro (sala konferencyjna)

Koszt seminarium punktowanego dla ratowników medycznych wynosi  - 80 zł.

Dla pracowników SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu koszt seminarium wynosi   - 50 zł


 

Seminarium dnia 7.12.2017r zostaje odwołane

 

 

"Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni"  [Cyceron]

 

 

Temat : Aspekty prawne pracy ratownika medycznego, pielęgniarki i lekarza systemu oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora

 

 

 

 

Plan seminariów na 2017 rok / warsztaty szkoleniowe

 

 

 

23.02.2017

 

 

1.Stany zagrożenia życia w pediatrii - rozpoznanie i postępowanie


 Odrębność postępowania w sytuacjach szczególnych

 

- nzk
- porażenie prądem
- podtopienie i utonięcie
- zatrucia
- zadławienia
- zachłyśnięcia
- oparzenia

 

27.04.2017

 

 

2. Badanie fizykalne pełne

 

 Od objawu do rozpoznania - ,,Ból brzucha, ból głowy, tak mało czy tak wiele”?

 

 

22.06.2017

 

 

3.Anatomia i fizjologia układu krążenia.


 Niewydolność serca- przyczyny, rozpoznanie i postępowanie

 

Zaburzenia rytmu serca- przyczyny, rozpoznanie i postępowanie. 

Prawidłowa interpretacja zapisu ekg drogą do trafnego rozpoznania.

 

                                                 

19.10.2017

 


4. Ostra niewydolność oddechowa – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie
 Podstawowe zasady wentylacji zastępczej – wskazania, sprzęt
 Choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, POChP, zapalenie płuc, zapalenie krtani) – przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie
 Zabiegi stosowane w chorobach układu oddechowego (bronchoskopia, tracheotomia przezskórna, konikotomia, odbarczanie odmy, diagnostyka obrazowa)

 

                                                   

07.12.2017

 

 

5"Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni"  [Cyceron]

 

 

Temat : Aspekty prawne pracy ratownika medycznego, pielęgniarki i lekarza systemu oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora

 

Login Form

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne