main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

SEMINARIUM X

Termin seminarium: 20.01.2011 i 24.02.2011

 1. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (rozpoznanie NZK, korzyści i wskazania do wczesnej defibrylacji, zasady bezpiecznej defibrylacji, prowadzenie masażu pośredniego serca, farmakoterapia – 8 godzin

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM XI

Termin seminarium: 24.03.2011 i 14.04.2011

1.  Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia – 6 godzin

 • prawidłowa mikroflora ustroju człowieka i jej znaczenie
 • zakażenia wewnątrzszpitalne
 • higiena rąk oraz metody dekontaminacji
 • choroby bakteryjne (gruźlica, wąglik, tężec, salmonella, różyca, staphyllococcus aureus, neisseria meninginitidis, helicobacter pylori) choroby wirusowe ( WZW, AIDS, ospa wietrzna)

2.  Szczepienia ochronne – 2 godziny

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

..................................NOWA EDYCJA

SEMINARIUM I

Termin seminarium: 22.09.2011 i 20.10.2011

 1. Systemy ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej - 3 godziny
 2. Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego - 1 godzina
 3. Systemy Ratownictwa Medycznego na świecie - 2 godziny
 4. LPR - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania - 1 godzina
 5. Systemy powiadamiania ratunkowego - 1 godzina

CAŁOŚĆ 8 GODZIN - tj. 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

SEMINARIUM II

Termin seminarium: 17.11.2011 i 15.12.2011

 1. Zdarzenia masowe - katastrofa - 1 godzina
 2. Segregacja medyczna - 1 godzina
 3. Działania profilaktyczne ograniczające skutki zdrowotne zdarzenia - 1 godzina
 4. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu - 1 godzina
 5. Wsparcie psychologiczne i sytuacje trudne w pracy ratownika medycznego - 4 godziny

CAŁOŚĆ 8 GODZIN - tj. 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 


 

 


BIP