main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

 

SEMINARIUM III

Termin seminarium 26.01.2012 i 23.02.2012

ZMIANA TERMINU STYCZNIOWEGO SEMINARIUM NA                                                19.01.2011 GODZ. 8:00

  1. Ostra niewydolność oddechowa – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie – 1,5 godzina
  2. Podstawowe zasady wentylacji zastępczej – wskazania, sprzęt – 1,5 godzina
  3. Choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, POChP, zapalenie płuc, zapalenie krtani) – przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie – 3 godziny
  4. Zabiegi stosowane w chorobach układu oddechowego (bronchoskopia, tracheotomia przezskórna, konikotomia, odbarczanie odmy, diagnostyka obrazowa) – 2 godziny

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

SEMINARIUM IV

Termin seminarium 22.03.2012 i 26.04.2012

  1. Przyczyny oraz zapobieganie występowaniu nagłego zatrzymania krążenia – 2 godzina
  2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne  – 6 godziny

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

SEMINARIUM V

Termin seminarium 14 czerwiec 2012.

Temat: Katastrofa - wypadek masowy.

CAŁOŚĆ 8 GODZIN - tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM VI

Termin seminarium 20 września.

Temat:

1. Podstawy anatomii układu nerwowego
2. Badanie neurologiczne
3. Choroby/urazy  układu nerwowego
4.Postępowanie ratownicze .

Prezentacje w załaczniku

SEMINARIUM VII

Termin seminarium 25 października.

Temat:

1. Podstawy anatomii układu nerwowego
2. Badanie neurologiczne
3. Choroby/urazy  układu nerwowego
4.Postępowanie ratownicze

SEMINARIUM VIII 22 Listopad 2012

Temat:

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W PEDIATRII- ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE

 

SEMINARIUM IX 20 Grudzień 2012

Temat:

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W PEDIATRII- ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE

Seminarium w dniu 20 grudnia 2012 zostało ODWOŁANE

 

 

 

BIP