main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

KONSULTANT NAUKOWY SEMINARIUM  - Prof. dr hab. n. med. KRYSTYN SOSADA

PROGRAM SEMINARIÓW DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W RAMACH DOSKONALENIA MEDYCZNEGO, ZATWIERDZONY PRZEZ KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 14 CZERWCA 2007 W SPRAWIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

SEMINARIUM I

Termin seminarium:  12.03.2009 , 16.04.2009 godz 9:00

 1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 godziny
 2. Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego – 1 godzina
 3. Systemy Ratownictwa Medycznego na świecie – 2 godziny
 4. LPR – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania – 1 godzina 5.Systemy powiadamiania ratunkowego – 1 godzina

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM II

Termin seminarium:  14.05.2009 , 04.06.2009

 1. Zdarzenie masowe – katastrofa – 1 godzina
 2. Segregacja medyczna – 1 godzina
 3. Działania profilaktyczne ograniczające skutki zdrowotne zdarzenia – 1 godzina
 4. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu – 1 godzina
 5. Wsparcie psychologiczne i sytuacje trudne w pracy ratownika medycznego – 4 godziny

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM III

Termin seminarium:  10.09.2009 , 15.10.2009

 1. Ostra niewydolność oddechowa – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie – 1,5 godzina
 2. Podstawowe zasady wentylacji zastępczej – wskazania, sprzęt – 1,5 godzina
 3. Choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, POChP, zapalenie płuc, zapalenie krtani) przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie – 3 godziny
 4. Zabiegi stosowane w chorobach układu oddechowego (bronchoskopia, tracheotomia przezskórna, konikotomia, odbarczanie odmy, diagnostyka obrazowa) – 2 godziny


CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM IV

Termin seminarium:  12.11.2009 , 10.12.2009

 1. Przyczyny oraz zapobieganie występowaniu nagłego zatrzymania krążenia – 2 godzina
 2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) – 4 godziny
 3. Defibrylacja z użyciem defibrylatora AED – 2 godziny


CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

BIP