TERMIN: 26.11.2015r - GODZ. 8:00

 

TEMAT:


1. Anatomia i fizjologia układu krążenia.


2. Niewydolność serca- przyczyny, rozpoznanie i postępowanie

 


 

TERMIN: 25.062015r - GODZ. 8:00

 

TEMAT:


Stany zagrożenia życia w pediatrii - rozpoznanie i postępowanie


1. Odrębność postępowania w sytuacjach szczególnych


- porażenie prądem


- podtopienie i utonięcie


- zatrucia


- zadławienia


- zachłyśnięcia


- oparzenia


 

TERMIN: 26.03.2015r - GODZ. 8:00

 

TEMAT:

 

1. Anatomia i fizjologia układu krwionośnego


2. Prawidłowa interpretacja zapisu EKG drogą do trafnego rozpoznania

 

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne