main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Seminarium dla dyspozytorów medycznych:

Termin 07.10.2010 lub 05.11.2010

  1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach - 2 godziny
  2. Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego - 2 godziny
  3. Podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem - 2 godziny
  4. Zasady działania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego -1 godzina 5. Organizacja systemu powiadamiania - 1 godzina

BIP