Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych:

I.Organizator szkolenia:
Organizatorem szkolenia jest SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu z siedzibą na ul. Teatralnej 9, zwane dalej RPR Sosnowiec.

II.Szkolenia:
Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać telefonicznie na nr tel. 32 6398941 ; 6398942 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zgłoszenie przyjmuje się najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w ramach wolnych miejsc (nr tel. 32 262 38 93).

IV.Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej mailowo lub telefonicznie na nr tel. 32 6398941 ; 6398942 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Odstępującemu przysługuje zwrot opłaty za szkolenie w całości jeśli rezygnacja nastąpiła maksymalnie do siedmiu dni przed datą szkolenia. Po upływie tego terminu zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, ani szkolenie w innym terminie w ramach zapłaconej kwoty.

V.Zmiany terminu szkoleń:
W przypadku odwołania szkolenia organizator szkolenia zwróci wpłaconą kwotę w całość lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. RPR Sosnowiec zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkoleń, o czym jest obowiązane poinformować na 1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.

VI.Ceny szkoleń i warunki płatności:
Ceny szkoleń obejmują:
1. Dla pracowników RPR Sosnowiec certyfikaty ,kawa, herbata.

2.Dla uczestników innych niż pracownicy RPR Sosnowiec cena szkolenia  certyfikaty kawa, herbata
Uczestnik dokonuje wpłaty na nr konta RPR Sosnowiec ( Nr. Konta Bank Śląski90 10501360 100000 2212734327 do 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Brak zapłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług na rzecz danej osoby.

VII. Punkty edukacyjne:
Po dokonaniu zapłaty i potwierdzeniu odbycia szkolenia organizator jest obowiązany do wpisu w karcie doskonalenia zawodowego ratowników lub dyspozytorów punktów edukacyjnych w ilości podanej w programie szkolenia.

VIII.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) RPR Sosnowiec nie udostępnia, zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów realizacji szkoleń pomiędzy uczestnikiem a organizatorem szkoleń.

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne