Strategia działania

SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego

w Sosnowcu

 

 

Wizja


Chcemy być przodującym dostawcą usług w zakresie ratownictwa medycznego.

 

Misja


Udzielamy świadczeń medycznych wysokiej jakości, zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną i wytycznymi.

Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Wartości


profesjonalizm;


życzliwość;


bezpieczeństwo pacjentów;


zaangażowanie;


troska o pacjenta.

 

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne