DWA NOWE AMBULANSE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  ze środków własnych

zakupiło dwa w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i środki łączności ambulanse ratownictwa medycznego.

 

Warto podkreślić, że ambulanse te w pełni odpowiadają najwyższym standardom w zakresie ratownictwa medycznego.

Ambulanse te zostaną przekazane do Stacji terenowych w Jaworznie i Dąbrowie Górniczej.

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne