POROZUMIENIE Z POLICJĄ

W dniu dzisiejszym w katowickiej komendzie wojewódzkiej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowaną przez insp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu reprezentowanym przez dr. n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia organizowane będą przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb. Celem współpracy jest również promocja zdrowia w województwie śląskim.

Czytaj również: Porozumienie z policją