POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu a Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupą Jurajską z siedziba w Podlesicach. Porozumienie dotyczy zadania "Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz promocji zdrowia w województwie śląskim". W imieniu Grupy Jurajskiej porozumienie podpisał Naczelnik Grupy Pan Robert Pilarczyk, a ze strony Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Dyrektor dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny.