W KOMPLECIE

Kolejne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS zostały przekazane do użytkowania Zespołom Ratownicctwa Medycznego. Urządzenie służy do wykonywania skutecznych, jednostajnych i nieprzerwanych ucisków, zgodnych z Wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) i jest stosowane u pacjentów dorosłych w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym. Utrzymanie odpowiednich ucisków bez udziału rąk pozwala ratownikom koncentrować się na innych ważnych czynnościach i daje możliwość zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas transportu.

W chwili obecnej wszystkie ambulanse należące do floty RPR Sosnowiec są wyposażone w te urządzenia.