DOFINANSOWANIE

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju,  ilość wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego znacząco wzrosła. Ciężka praca członków ZRM  oraz długie godziny przebywania w ambulansach powodują, że znaczenia nabierają warunki w jakich Ratownicy spędzają ten czas.
Mając to na uwadze Dyrekcja podjęła starania o pozyskanie środków na wymianę kolejnych ambulansów.


Efektem tych starań jest otrzymane dofinansowanie na zakup 4 ambulansów.
Jeden z ambulansów zostanie wymieniony w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego oraz ogromne podziękowanie dla wszystkich osób które wsparły ten projekt głosując na niego. Nowy ambulans trafi do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie.
Kolejne trzy ambulanse wymienimy przy wsparciu Funduszy Europejskich i Ministerstwa Zdrowia. Nasz projekt „Zakup ambulansów i środków do zamgławiania dla SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu” uzyskał pozytywną opinię i został przyjęty do finansowania. Fundusze na jego realizacje pochodzą z projektu Ministerstwa  Zdrowia  w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. W ramach tego zadania zostaną wymienione ambulanse w stacjach Jaworzno, Sosnowiec i Zawiercie.
Co istotne w zakupionych ambulansach planujemy zamontowanie urządzeń do zamgławiania aby jak najskuteczniej chronić pacjentów i członków ZRM przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
Dzięki realizacji w/w zadań uda się obniżyć średni wiek ambulansów SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. W chwili obecnej średni wiek ambulansów to 3,2 roku, a po wymianie będzie to poniżej 2 lat.
Jako jeden z niewielu Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w kraju wszystkie nasze ambulanse będą wyposażone w urządzenia do zamgławiania.

Czytaj więcej:

sosnowiec.naszemiasto.pl

dziennikzachodni.pl