AUDYT WEWNĘTRZNY

W dniu dzisiejszym (11.03.br) w naszym Pogotowiu rozpoczął się cykl audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.
W marcu audytowane będą Stacje w Będzinie i Sosnowcu, a w kolejnych miesiącach Stacje w Jaworznie, Zawierciu i Dąbrowie Górniczej.