Z życia RPR

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 13

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, realizacji zamierzonych celów oraz wytrwałości w tym trudnym dla Nas wszystkim czasie. Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za trud, zaangażowanie oraz odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Dyrekcja SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 124

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu a Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupą Jurajską z siedziba w Podlesicach. Porozumienie dotyczy zadania "Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz promocji zdrowia w województwie śląskim". W imieniu Grupy Jurajskiej porozumienie podpisał Naczelnik Grupy Pan Robert Pilarczyk, a ze strony Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Dyrektor dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 29

W KOMPLECIE

Kolejne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS zostały przekazane do użytkowania Zespołom Ratownicctwa Medycznego. Urządzenie służy do wykonywania skutecznych, jednostajnych i nieprzerwanych ucisków, zgodnych z Wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) i jest stosowane u pacjentów dorosłych w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym. Utrzymanie odpowiednich ucisków bez udziału rąk pozwala ratownikom koncentrować się na innych ważnych czynnościach i daje możliwość zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas transportu.

W chwili obecnej wszystkie ambulanse należące do floty RPR Sosnowiec są wyposażone w te urządzenia.

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 92

WAŻNA INFORMACJA

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach z dniem 07 kwietnia 2021 roku został odwołany z funkcji dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Marek Jeremicz.
Do pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ RPR Sosnowiec uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach został wyznaczony Klaudiusz Nadolny.