Z życia RPR

  • Jacek
  • Kategoria: Z życia RPR
  • Odsłony: 627

POROZUMIENIE Z POLICJĄ

W dniu dzisiejszym w katowickiej komendzie wojewódzkiej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowaną przez insp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu reprezentowanym przez dr. n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia organizowane będą przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb. Celem współpracy jest również promocja zdrowia w województwie śląskim.

Czytaj więcej

  • Piotr
  • Kategoria: Z życia RPR
  • Odsłony: 618

Spotkanie Dyrektora Klaudiusza Nadolnego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. Robertem Jerzym Ładnym oraz Naczelnikiem Jurajskiej Grupy GOPR Robertem Pilarczykiem

W dniu 18.05 w siedzibie SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu odbyło się spotkanie Dyrektora SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusza Nadolnego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. Robertem Jerzym Ładnym oraz Naczelnikiem Jurajskiej Grupy GOPR Robertem Pilarczykiem.

Celem spotkania było omówienie współpracy naukowo-szkoleniowej ratownictwa medycznego i górskiego oraz perspektywa rozwoju obu dziedzin ratownictwa.