DODATKI DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w 2019 roku. Stanowi ono wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: http://www.medexpress.pl