Ubywa karetek z lekarzami


Dokąd zmierza system ratownictwa medycznego ze stale zmniejszającą się liczbą karetek "S"?
Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 r. w kraju funkcjonowało 1517 zespołów ratownictwa medycznego - w tym 560 specjalistycznych "S" z lekarzem (36,91 proc.) i 957 podstawowych "P", składających się z ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu. Teraz w kraju mamy więcej zespołów ratownictwa medycznego, bo już 1552. Jednak tych z lekarzem jest już o ponad 100 mniej niż 2 lata temu - 443 (czyli 28,54 proc.).
Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być także lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 

Czytaj więcej http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Ubywa-karetek-pogotowia-z-lekarzami-Czy-system-ratownictwa-zapewni-nam-bezpieczenstwo,185538,8.html