DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUZBY ZDROWIA

„Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.”

Homer

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
w tym szczególnym dla Was czasie
składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy na rzecz potrzebujących Waszej opieki
oraz
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym,
realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy
na rzecz niesienia pomocy innym.