KTO ZTWIERDZI ZGON - NOWY PROJEKT

Ustawa ustanawiająca koronerów - zamiast rozwiązywać problemy wynikające z luki prawnej - obarcza lekarzy i ratowników niechcianymi obowiązkami. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów jest na etapie prekonsultacji. W obecnej formie przepisów lekarz POZ wymieniany jest  jako pierwszy, który stwierdza zgon.  Zastrzeżenia do zapisów projektu ustawy mają ratownicy medyczni. Obawiają się, że w sytuacji, gdy lekarz POZ będzie miał pacjentów, a koronera nie będzie, obowiązek ten przerzucany będzie na pogotowie.

Czytaj więcej: Ustawa o koronerach