ZMIANY W KODEKSIE KARNYM


Co mają wspólnego zmiany w Kodeksie Karnym z służbą zdrowia? Art. 155 K.K.  „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności ….” w proponowanym brzmieniu podnosi radykalnie wysokość kary i ogranicza możliwości sądu w stosowaniu grzywny albo kary ograniczenia wolności za przestępstwa nieumyślne.
Z art.155 k.k. oskarża się lekarzy, a także innych pracowników medycznych (np. pielęgniarki i położne) w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta. Dotychczas za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sądy mogły jednak zasądzać karę w zawieszeniu.
Oświadczenia i stanowiska krytykujące nowelizację K.K. w zakresie kary za nieumyślne doprowadzenie do śmierci wydali: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Związek Zawodowy Anestezjologów.
Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę tych zapisów poprzez dokonanie poprawek w projekcie ustawy procedowanym w Sejmie .


Tym samym Rząd przychylił się do postulatów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Lekarskiej, iż należy obniżyć zarówno dolną, jak i górną granicę zagrożenia kary za nieumyślne spowodowanie śmierci – zgłaszając autopoprawkę dotyczącą zmiany art. 155 Kodeksu karnego.
Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego będzie wynosił od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej:

Najgorsze-co-moze-sie-przytrafic-po-nowelizacji-Kodeksu-karnego-to-przestraszony-lekarz

Lekarze-rezydenci-politycy-lekka-reka-zaglosowali-za-zaostrzeniem-Kodeksu-karnego

Rzad-wprowadza-autopoprawke-do-art-155-kk