UPAŃSTWOWIONE RATOWNICTWO


Od poniedziałku w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) mogą jeździć tylko państwowe karetki. Kontrakty prywatnych dysponentów wygasły 1 kwietnia. Od tego dnia obowiązują nowe umowy i nowe wojewódzkie plany dotyczące ratownictwa – oparte na nowych zasadach, które wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o PRM oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115).

Czytaj więcej: Upaństwowienie pogotowia