Informacje branżowe

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

Już nie tylko lekarze, ale i ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu mogą pełnić funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła zmianę nazwy koordynatora z dotychczasowej: "lekarz koordynator ratownictwa medycznego" na "wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego" i umożliwia zatrudnienie na tym stanowisku, poza lekarzem systemu, również ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem wyższym II stopnia.

Czytaj więcej

Ratownicy wznowili protest

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych wystosował list otwarty, w którym sprzeciwił się "marginalizacji środowiska ratowników medycznych w działaniach podjętych przez MZ oraz stanowisku Ministerstwa Zdrowia w związku z planowaną zmianą ustawy o działalności leczniczej". Ratownicy napisali, że "w związku z niewywiązywaniem się z postanowień zawartych we wspomnianym porozumieniu" podjęli decyzję o wznowieniu protestu.
Komitet zarzucił Ministerstwu Zdrowia, że "nie jest w stanie wypracować w formie dialogu propozycji, która może być zaakceptowana przez środowisko ratowników medycznych". Przedstawił "postulaty, bez akceptacji których protest będzie przyjmował ostrzejsze formy".

Czytaj więcej

Bezkarni w sieci

Sieć internetowa nie jest anonimowa. Nie można się schować i czuć bezkarnym. W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok zaoczny w procesie , który dyrektorka świętokrzyskiego pogotowia Marta Solnica wytoczyła ratownikowi medycznemu z Warszawy.
Pozwany ratownik medyczny nie jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Placówką zaczął się interesować na początku roku, kiedy wyszło na jaw, że Marta Solnica zwolniła dyscyplinarnie pięciu ratowników medycznych. Zarzucała im „szkalowanie dobrego imienia placówki”. Ratownicy odwołali się do sądu, wyrok jeszcze nie zapadł.

Czytaj więcej

Będzie protest?

MZ informowało niedawno, że wypłaty podwyżek w ratownictwie pozaszpitalnym były realizowane na bieżąco, ale spośród ratowników zatrudnionych w szpitalach podwyżki otrzymała połowa.

"Nie przyjdziemy do pracy. Inaczej nie wymusimy zmiany" -mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Poparcie protestu zapowiada Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

 

Czytaj więcej

Ubywa karetek z lekarzami


Dokąd zmierza system ratownictwa medycznego ze stale zmniejszającą się liczbą karetek "S"?
Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 r. w kraju funkcjonowało 1517 zespołów ratownictwa medycznego - w tym 560 specjalistycznych "S" z lekarzem (36,91 proc.) i 957 podstawowych "P", składających się z ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu. Teraz w kraju mamy więcej zespołów ratownictwa medycznego, bo już 1552. Jednak tych z lekarzem jest już o ponad 100 mniej niż 2 lata temu - 443 (czyli 28,54 proc.).
Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być także lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 

Czytaj więcej