Informacje branżowe

Bezkarni w sieci

Sieć internetowa nie jest anonimowa. Nie można się schować i czuć bezkarnym. W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok zaoczny w procesie , który dyrektorka świętokrzyskiego pogotowia Marta Solnica wytoczyła ratownikowi medycznemu z Warszawy.
Pozwany ratownik medyczny nie jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Placówką zaczął się interesować na początku roku, kiedy wyszło na jaw, że Marta Solnica zwolniła dyscyplinarnie pięciu ratowników medycznych. Zarzucała im „szkalowanie dobrego imienia placówki”. Ratownicy odwołali się do sądu, wyrok jeszcze nie zapadł.

Czytaj więcej

Będzie protest?

MZ informowało niedawno, że wypłaty podwyżek w ratownictwie pozaszpitalnym były realizowane na bieżąco, ale spośród ratowników zatrudnionych w szpitalach podwyżki otrzymała połowa.

"Nie przyjdziemy do pracy. Inaczej nie wymusimy zmiany" -mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Poparcie protestu zapowiada Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

 

Czytaj więcej

Ubywa karetek z lekarzami


Dokąd zmierza system ratownictwa medycznego ze stale zmniejszającą się liczbą karetek "S"?
Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 r. w kraju funkcjonowało 1517 zespołów ratownictwa medycznego - w tym 560 specjalistycznych "S" z lekarzem (36,91 proc.) i 957 podstawowych "P", składających się z ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu. Teraz w kraju mamy więcej zespołów ratownictwa medycznego, bo już 1552. Jednak tych z lekarzem jest już o ponad 100 mniej niż 2 lata temu - 443 (czyli 28,54 proc.).
Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być także lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 

Czytaj więcej

Zabierać czy zostawiać pacjenta w domu

Gdańska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ akt oskarżenia w sprawie zgonu pacjenta.
''Akt oskarżenia dotyczy lekarza, który jako kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w ramach wezwanej do domu chorego karetki pogotowia ratunkowego (…) zaniechał podjęcia decyzji o natychmiastowym transporcie chorego do szpitala, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tym samym nieumyślnie powodując jego zgon" - podaje prokuratura.

Czytaj więcej

Gwarancje wypłaty dodatków

Będą prawne gwarancje wypłaty dodatków

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który ma usankcjonować wypłaty dodatków dla ratowników medycznych, dyspozytorów i pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wypłata dodatków wynika z porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi zawartego w lipcu ubiegłego roku, które zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia

Czytaj więcej