Informacje branżowe

Zawód dyspozytor

Dyspozytorzy medyczni pracują pod ogromną presją. Wiele zgłoszeń trafiających do dyspozytorni medycznych nie kwalifikuje się do przyjęcia. Do tego rośnie poziom agresji i złośliwości wobec dyspozytorów medycznych. To jest zjawisko, które wcześniej nie miało miejsca w takiej skali i z pewnością wpływa na poziom stresu, i zdolność podejmowania prawidłowych decyzji.
Dyspozytorów medycznych obowiązuje dostosowany do konkretnej sytuacji kanon pytań, które należy zadać zgłaszającemu zdarzenie medyczne, aby zminimalizować możliwość popełnienia błędu w czasie przyjmowania zgłoszenia. Resort zdrowia, choć obowiązuje ministerialne rozporządzenie, nie podjął jednak jednoznacznej decyzji w sprawie standaryzacji procedur dla dyspozytorów w skali ogólnopolskiej.

Czytaj więcej

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego

Już nie tylko lekarze, ale i ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu mogą pełnić funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła zmianę nazwy koordynatora z dotychczasowej: "lekarz koordynator ratownictwa medycznego" na "wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego" i umożliwia zatrudnienie na tym stanowisku, poza lekarzem systemu, również ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem wyższym II stopnia.

Czytaj więcej

Czy to wreszcie koniec?

Sejm uchwalił w piątek (20 lipca) nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze będą teraz traktowane jak narkotyki.
Celem zmian wprowadzonych przez nowelizację jest skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom, które niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. Dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami. Za posiadanie dopalaczy będzie groziło do 3 lat więzienia, a za handel nimi - nawet do 12 lat.

Czytaj więcej

Ratownicy wznowili protest

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych wystosował list otwarty, w którym sprzeciwił się "marginalizacji środowiska ratowników medycznych w działaniach podjętych przez MZ oraz stanowisku Ministerstwa Zdrowia w związku z planowaną zmianą ustawy o działalności leczniczej". Ratownicy napisali, że "w związku z niewywiązywaniem się z postanowień zawartych we wspomnianym porozumieniu" podjęli decyzję o wznowieniu protestu.
Komitet zarzucił Ministerstwu Zdrowia, że "nie jest w stanie wypracować w formie dialogu propozycji, która może być zaakceptowana przez środowisko ratowników medycznych". Przedstawił "postulaty, bez akceptacji których protest będzie przyjmował ostrzejsze formy".

Czytaj więcej

Bezkarni w sieci

Sieć internetowa nie jest anonimowa. Nie można się schować i czuć bezkarnym. W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok zaoczny w procesie , który dyrektorka świętokrzyskiego pogotowia Marta Solnica wytoczyła ratownikowi medycznemu z Warszawy.
Pozwany ratownik medyczny nie jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Placówką zaczął się interesować na początku roku, kiedy wyszło na jaw, że Marta Solnica zwolniła dyscyplinarnie pięciu ratowników medycznych. Zarzucała im „szkalowanie dobrego imienia placówki”. Ratownicy odwołali się do sądu, wyrok jeszcze nie zapadł.

Czytaj więcej