Informacje branżowe

KTO ZTWIERDZI ZGON - NOWY PROJEKT

Ustawa ustanawiająca koronerów - zamiast rozwiązywać problemy wynikające z luki prawnej - obarcza lekarzy i ratowników niechcianymi obowiązkami. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów jest na etapie prekonsultacji. W obecnej formie przepisów lekarz POZ wymieniany jest  jako pierwszy, który stwierdza zgon.  Zastrzeżenia do zapisów projektu ustawy mają ratownicy medyczni. Obawiają się, że w sytuacji, gdy lekarz POZ będzie miał pacjentów, a koronera nie będzie, obowiązek ten przerzucany będzie na pogotowie.

Czytaj więcej

WYROK - POZBAWIENIE WOLNOŚCI

Jest kolejny wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności za napaść na ratowników medycznych. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał 41-letniego mężczyznę na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za chuligańskie zachowanie wobec ratowników medycznych.

Czytaj więcej

WYROK

Wyrok 5 miesięcy bezwzględnego więzienia za atak na zespół pogotowia ratunkowego w Strzelcach Opolskich, jaki zapadł w październiku br., spotkał się z pozytywnym odbiorem środowiska ratowników medycznych. Ale czy nieuchronna kara będzie straszakiem dla kolejnych agresorów, czas pokaże.

Czytaj więcej