Informacje branżowe

WYROK - POZBAWIENIE WOLNOŚCI

Jest kolejny wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności za napaść na ratowników medycznych. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał 41-letniego mężczyznę na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za chuligańskie zachowanie wobec ratowników medycznych.

Czytaj więcej

WYROK

Wyrok 5 miesięcy bezwzględnego więzienia za atak na zespół pogotowia ratunkowego w Strzelcach Opolskich, jaki zapadł w październiku br., spotkał się z pozytywnym odbiorem środowiska ratowników medycznych. Ale czy nieuchronna kara będzie straszakiem dla kolejnych agresorów, czas pokaże.

Czytaj więcej

ZMIANA WIZERUNKU

2 października opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Do 2028 r. karetki mają być przemalowane na żółto. Zmiany w umundurowaniu zespołów ratownictwa medycznego mają następować stopniowo, do 1 stycznia 2023 r. Praktycznie ich nie zauważymy, bo najnowszy projekt rozporządzenia ministra zdrowia powiela dotychczas obowiązujące wymogi dotyczące odzieży ratowników. Nowe umundurowanie od pracodawcy dostaną również ekipy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Czytaj więcej

PROGRAM WYMIANY AMBULANSÓW

Ruszył "Program wymiany ambulansów". Na jeden z trzech jakie mają trafić do naszego pogotowia dyrektor Marek Jeremicz w obecności wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza i dyrektora śląskiego OW NFZ Piotra Nowaka podpisał umowę. Program przewiduje, że każda karetka zostanie dofinansowana w kwocie 400 000,00 złotych. Na zdjęciu moment podpisania umowy na ambulans dla SPR w Zawierciu.

Czytaj więcej