Informacje branżowe

WIĘZIENIE ZA GROŹBY KARALNE

66-letni mieszkaniec Włocławka (Kujawy) usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i naruszenia nietykalności medyków, którzy przyjechali, by udzielić mu pomocy. Teraz grozi mu nawet więzienie.

Czytaj więcej

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUZBY ZDROWIA

„Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.”

Homer

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
w tym szczególnym dla Was czasie
składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy na rzecz potrzebujących Waszej opieki
oraz
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym,
realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy
na rzecz niesienia pomocy innym.

KTO ZTWIERDZI ZGON - NOWY PROJEKT

Ustawa ustanawiająca koronerów - zamiast rozwiązywać problemy wynikające z luki prawnej - obarcza lekarzy i ratowników niechcianymi obowiązkami. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów jest na etapie prekonsultacji. W obecnej formie przepisów lekarz POZ wymieniany jest  jako pierwszy, który stwierdza zgon.  Zastrzeżenia do zapisów projektu ustawy mają ratownicy medyczni. Obawiają się, że w sytuacji, gdy lekarz POZ będzie miał pacjentów, a koronera nie będzie, obowiązek ten przerzucany będzie na pogotowie.

Czytaj więcej