Informacje branżowe

RATOWNIK LEKARZ KORONER

Resort zdrowia przygotował projekt ustawy który, ma zastąpić anachroniczne regulacje ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, lekarze i pacjenci czekają od lat, to propozycje resortu zdrowia są dalekie od ich oczekiwań. Ustawa o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów ma wprawdzie rozwiązywać problem z uzyskaniem karty zgonu, gdy osoba umrze z przyczyn naturalnych, a także przeciwdziałać odmowom jej wystawienia przez lekarzy pogotowia czy pierwszego kontaktu.

Czytaj więcej

UPAŃSTWOWIONE RATOWNICTWO


Od poniedziałku w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) mogą jeździć tylko państwowe karetki. Kontrakty prywatnych dysponentów wygasły 1 kwietnia. Od tego dnia obowiązują nowe umowy i nowe wojewódzkie plany dotyczące ratownictwa – oparte na nowych zasadach, które wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o PRM oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115).

Czytaj więcej

PRZYSZŁOŚĆ "S"-ki


"Ratownictwo medyczne - zdążyć przed tragedią" głos w dyskusji na temat pracy lekarzy w karetkach S podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).
- Postawmy na wykorzystanie kadry, która celowo jest kształcona dla przedszpitalnego ratownictwa medycznego, czyli ratowników medycznych i pielęgniarki systemu.  Lekarze odchodzą i będą odchodzić z pogotowia. My to widzimy na co dzień. Wydaje się, że ratownictwo przedszpitalne w sposób ewolucyjny mogłoby pozostać bez lekarzy - podsumowała swoją wypowiedź dyr. Małgorzata Popławska (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)
- Natomiast nie widzę żadnego problemu, żeby jeździli w karetkach tylko dobrze wykształceni ratownicy - powiedział Dr Marek Tombarkiewicz, obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018, zaznaczając, że to rozwiązanie wymaga jednak wprowadzenia takich wymagań jak np. recertyfikacja umiejętności ratowników medycznych co 2-3 lata, która dawałaby gwarancję zapewniania jakości świadczeń przedszpitalnych i bezpieczeństwa pacjentów.
Prof. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przypomniał, że gdy tworzono system PRM mieliśmy w nim ok. 40 proc. karetek specjalistycznych, a w tej chwili jest ich 27 proc.
Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach powiedział, że zawód ratownika medycznego jest już zawodem ugruntowanym na rynku zawodów medycznych i posiada rosnące kompetencje. - Środowisko oczekuje natomiast rozwiązań, które by pomogły w kształceniu i rozwoju zawodowym - zaznaczył.
Jak potwierdził Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, umiejętności ratowników mają tym większe znaczenie, że dyspozytor przy dużej liczbie wezwań po prostu wysyła do zdarzenia pierwszą wolną karetkę, bez względu na to czy jest to zespół S czy P.

Czytaj więcej

KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Od początku 2019 r. ZUS rozsyłał do pracodawców pisma, w których zaznaczał, że "ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest nałożony także na płatników składek, którzy ustalają prawo do zasiłków i je wypłacają". Słowo ''obowiązek'' spowodowało, także wśród szpitali, niemałe zamieszanie. ''Obserwujemy, że choć pracodawcy sami mogą kontrolować zwolnienia, to praktycznie tego nie czynią'' - wyjaśnia ZUS.

Czytaj więcej