Informacje branżowe

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUZBY ZDROWIA

„Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.”

Homer

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
w tym szczególnym dla Was czasie
składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej satysfakcji w trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy na rzecz potrzebujących Waszej opieki
oraz
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym,
realizacji zawodowej i docenienia Waszej ciężkiej pracy
na rzecz niesienia pomocy innym.

KTO ZTWIERDZI ZGON - NOWY PROJEKT

Ustawa ustanawiająca koronerów - zamiast rozwiązywać problemy wynikające z luki prawnej - obarcza lekarzy i ratowników niechcianymi obowiązkami. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów jest na etapie prekonsultacji. W obecnej formie przepisów lekarz POZ wymieniany jest  jako pierwszy, który stwierdza zgon.  Zastrzeżenia do zapisów projektu ustawy mają ratownicy medyczni. Obawiają się, że w sytuacji, gdy lekarz POZ będzie miał pacjentów, a koronera nie będzie, obowiązek ten przerzucany będzie na pogotowie.

Czytaj więcej

WYROK - POZBAWIENIE WOLNOŚCI

Jest kolejny wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności za napaść na ratowników medycznych. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał 41-letniego mężczyznę na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za chuligańskie zachowanie wobec ratowników medycznych.

Czytaj więcej