Aktualności

  • Super User
  • Kategoria: Z życia RPR
  • Odsłony: 132

Możemy spać spokojnie!

Już po raz trzynasty Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku Białej w zimowej scenerii zorganizowało Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. W tym roku w szranki stanęło 46 zespołów z kraju i z za granicy, w tym SPZOZ RPR Sosnowiec. Przez trzy doby, bo konkurencje odbywały się również w nocy zespoły musiały wykonać 8 zadań. Zimowe warunki atmosferyczne niosą ze sobą zwiększone trudności z wykonaniem poszczególnych zadań, a do tego organizatorzy część zadań przygotowali w terenie górskim Beskidu Śląskiego, gdzie ratownicy musieli odszukać i udzielić pomocy czteroletniemu dziecku w stanie hipotermii.

Czytaj więcej

Ubywa karetek z lekarzami


Dokąd zmierza system ratownictwa medycznego ze stale zmniejszającą się liczbą karetek "S"?
Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2016 r. w kraju funkcjonowało 1517 zespołów ratownictwa medycznego - w tym 560 specjalistycznych "S" z lekarzem (36,91 proc.) i 957 podstawowych "P", składających się z ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu. Teraz w kraju mamy więcej zespołów ratownictwa medycznego, bo już 1552. Jednak tych z lekarzem jest już o ponad 100 mniej niż 2 lata temu - 443 (czyli 28,54 proc.).
Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być także lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. 

Czytaj więcej

Zabierać czy zostawiać pacjenta w domu

Gdańska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ akt oskarżenia w sprawie zgonu pacjenta.
''Akt oskarżenia dotyczy lekarza, który jako kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w ramach wezwanej do domu chorego karetki pogotowia ratunkowego (…) zaniechał podjęcia decyzji o natychmiastowym transporcie chorego do szpitala, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tym samym nieumyślnie powodując jego zgon" - podaje prokuratura.

Czytaj więcej

Gwarancje wypłaty dodatków

Będą prawne gwarancje wypłaty dodatków

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który ma usankcjonować wypłaty dodatków dla ratowników medycznych, dyspozytorów i pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wypłata dodatków wynika z porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi zawartego w lipcu ubiegłego roku, które zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia

Czytaj więcej