Aktualności

PRZYSZŁOŚĆ "S"-ki


"Ratownictwo medyczne - zdążyć przed tragedią" głos w dyskusji na temat pracy lekarzy w karetkach S podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).
- Postawmy na wykorzystanie kadry, która celowo jest kształcona dla przedszpitalnego ratownictwa medycznego, czyli ratowników medycznych i pielęgniarki systemu.  Lekarze odchodzą i będą odchodzić z pogotowia. My to widzimy na co dzień. Wydaje się, że ratownictwo przedszpitalne w sposób ewolucyjny mogłoby pozostać bez lekarzy - podsumowała swoją wypowiedź dyr. Małgorzata Popławska (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)
- Natomiast nie widzę żadnego problemu, żeby jeździli w karetkach tylko dobrze wykształceni ratownicy - powiedział Dr Marek Tombarkiewicz, obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018, zaznaczając, że to rozwiązanie wymaga jednak wprowadzenia takich wymagań jak np. recertyfikacja umiejętności ratowników medycznych co 2-3 lata, która dawałaby gwarancję zapewniania jakości świadczeń przedszpitalnych i bezpieczeństwa pacjentów.
Prof. Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przypomniał, że gdy tworzono system PRM mieliśmy w nim ok. 40 proc. karetek specjalistycznych, a w tej chwili jest ich 27 proc.
Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach powiedział, że zawód ratownika medycznego jest już zawodem ugruntowanym na rynku zawodów medycznych i posiada rosnące kompetencje. - Środowisko oczekuje natomiast rozwiązań, które by pomogły w kształceniu i rozwoju zawodowym - zaznaczył.
Jak potwierdził Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, umiejętności ratowników mają tym większe znaczenie, że dyspozytor przy dużej liczbie wezwań po prostu wysyła do zdarzenia pierwszą wolną karetkę, bez względu na to czy jest to zespół S czy P.

Czytaj więcej

KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Od początku 2019 r. ZUS rozsyłał do pracodawców pisma, w których zaznaczał, że "ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest nałożony także na płatników składek, którzy ustalają prawo do zasiłków i je wypłacają". Słowo ''obowiązek'' spowodowało, także wśród szpitali, niemałe zamieszanie. ''Obserwujemy, że choć pracodawcy sami mogą kontrolować zwolnienia, to praktycznie tego nie czynią'' - wyjaśnia ZUS.

Czytaj więcej

OKO WIELKIEGO BRATA

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami uprawniającymi do rejestrowania akcji ratowniczych. Możliwość nagrywania akcji ratowniczych ma zapewnić ratownikom bezpieczeństwo. Często bowiem zdarza się, że w trakcie udzielania pomocy ratownik zostaje zaatakowany przez osobę, której udziela pomocy. Na razie nie wiadomo gdzie takie kamery zostałyby zamontowane. Warianty są dwa – albo w karetce albo byłyby wszyte w ubranie ratownika. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Czytaj więcej

DODATKI DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych w 2019 roku. Stanowi ono wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

USTAWA O ZAWODZIE I SAMORZĄDZIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Trwają prace nad projektem ustawy o zawodzie i samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Niebawem projekt trafi do konsultacji społecznych zapowiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurko-Żelazko. Obecna wersja ustawy jest wynikiem porozumienia ratowników z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i powstał we współpracy z organizacjami ratowników, m.in. z Polską Radą Ratowników Medycznych (PRRM) i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM).

Ustawa będzie określała normy prawne wykonywania zawodu, szczegółowe czynności, które może wykonywać ratownik, oraz będzie gwarantować nadzór nad kształceniem ratownika - zarówno przed-, jak i podyplomowym.  

Czytaj więcej