Aktualności

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 1123

MICHAŁ MIKODA - ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

Od 1 kwietnia miał pracować w naszym Pogotowiu. Złożył podanie o przyjęcie do pracy. W poniedziałek umówił się na spotkanie w kadrach w Sosnowcu na Teatralnej po odbiór skierowania do lekarza...
Zginął dzisiaj na służbie prowadząc ambulans. Odszedł za szybko, zbyt młody, bez sensu...
Michał Mikoda - ratownik medyczny (1992-2021) - CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 607

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie informacji uzyskanej w dniu 12 lutego 2021 roku z Urzędu Marszałkowskiego, nie ma planów przekazania ambulansów SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 196

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

Zakończył się projekt wymiany sprzętu jaki został zakupiony z funduszy Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ostatnie dwa monitory/defibrylatory LIFEKAk 15 zostaną przekazane do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu. Jest to sprzęt najnowszej generacji który wyznacza nowe standardy w medycynie ratunkowej. Monitor/defibrylator LIFEKAk 15 przeznaczony jest dla służb specjalizujących się w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych czyli przede wszystkim do pogotowia.

Od dzisiaj już wszystkie ambulanse pracujące we flocie SP ZOZ Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu są wyposażone w te najwyższej klasy urządzenia.

 

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 455

WALKA Z COVID

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jako pierwsze w woj. śląskim ma skuteczny system odkażania w karetkach

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 861

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w okresie 10.02.2020 – 30.09.2020 r. realizuje Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.”, finansowany w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0307/20-00

Projekt przewiduje przygotowanie SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse oraz urządzenia i do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń.
Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2. Pierwszym elementem projektu jest zakup ambulansów medycznych mających usprawnić walkę z epidemią SARS Cov-2. Ambulanse medyczne są podstawowym i jedynym sposobem na dotarcie do pacjentów wymagających pomocy w przypadku zakażenia wirusem i przewiezienia ich do miejsca w którym uzyskają szybką i specjalistyczna pomoc.

Czytaj więcej