Aktualności

 • Super User
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 39

Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowe otrzymał nagrodę naukową od Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować że p.o. Dyrektora Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, dr Klaudiusz Nadolny otrzymał zespołową nagrodę naukową przyznaną w dniu 15.10.2021 r. od Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Siedem nagród indywidualnych i jedną zespołową przyznał Prezes Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w roku 2020. Doceniono także autorów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1501

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Święto Chrztu Polski to święto państwowe obchodzone 14 kwietnia, które jest poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 966. Jest to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego.

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2224

Pacjent w karetce ma prawo do leczenia bólu


W 2016 r. ukazało się rozporządzenie, w którym dano ratownikom medycznym do dyspozycji leki przeciwbólowe silnie i bardzo silnie działające. Do tego w tym roku ukazała się nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, z której wynika, że każdy pacjent ma prawo nie tylko do określenia,  w jakim zakresie odczuwa dolegliwości bólowe, do wdrożenia leczenia przeciwbólowego, a podmiot leczniczy ma obowiązek monitorowania skuteczności tego postępowania.
W związku z tym powstał zespół ekspertów, który opracował dokument w formie tzw. Dobrych praktyk skierowany do ratowników medycznych, by zespoły ratownictwa wiedziały co podawać, jakie leczenie zastosować, w jaki sposób określić skalę bólu i jak monitorować skuteczność postępowania leczniczego.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 626

POROZUMIENIE Z POLICJĄ

W dniu dzisiejszym w katowickiej komendzie wojewódzkiej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowaną przez insp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu reprezentowanym przez dr. n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia organizowane będą przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb. Celem współpracy jest również promocja zdrowia w województwie śląskim.

Czytaj więcej