Aktualności

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1359

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Święto Chrztu Polski to święto państwowe obchodzone 14 kwietnia, które jest poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 966. Jest to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego.

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2167

Pacjent w karetce ma prawo do leczenia bólu


W 2016 r. ukazało się rozporządzenie, w którym dano ratownikom medycznym do dyspozycji leki przeciwbólowe silnie i bardzo silnie działające. Do tego w tym roku ukazała się nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, z której wynika, że każdy pacjent ma prawo nie tylko do określenia,  w jakim zakresie odczuwa dolegliwości bólowe, do wdrożenia leczenia przeciwbólowego, a podmiot leczniczy ma obowiązek monitorowania skuteczności tego postępowania.
W związku z tym powstał zespół ekspertów, który opracował dokument w formie tzw. Dobrych praktyk skierowany do ratowników medycznych, by zespoły ratownictwa wiedziały co podawać, jakie leczenie zastosować, w jaki sposób określić skalę bólu i jak monitorować skuteczność postępowania leczniczego.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 350

POROZUMIENIE Z POLICJĄ

W dniu dzisiejszym w katowickiej komendzie wojewódzkiej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowaną przez insp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu reprezentowanym przez dr. n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia organizowane będą przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb. Celem współpracy jest również promocja zdrowia w województwie śląskim.

Czytaj więcej

 • Piotr
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 339

Spotkanie Dyrektora Klaudiusza Nadolnego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. Robertem Jerzym Ładnym oraz Naczelnikiem Jurajskiej Grupy GOPR Robertem Pilarczykiem

W dniu 18.05 w siedzibie SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu odbyło się spotkanie Dyrektora SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusza Nadolnego z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. Robertem Jerzym Ładnym oraz Naczelnikiem Jurajskiej Grupy GOPR Robertem Pilarczykiem.

Celem spotkania było omówienie współpracy naukowo-szkoleniowej ratownictwa medycznego i górskiego oraz perspektywa rozwoju obu dziedzin ratownictwa.