Aktualności

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 740

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Święto Chrztu Polski to święto państwowe obchodzone 14 kwietnia, które jest poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 966. Jest to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego.

 • Jacek
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1635

Pacjent w karetce ma prawo do leczenia bólu


W 2016 r. ukazało się rozporządzenie, w którym dano ratownikom medycznym do dyspozycji leki przeciwbólowe silnie i bardzo silnie działające. Do tego w tym roku ukazała się nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, z której wynika, że każdy pacjent ma prawo nie tylko do określenia,  w jakim zakresie odczuwa dolegliwości bólowe, do wdrożenia leczenia przeciwbólowego, a podmiot leczniczy ma obowiązek monitorowania skuteczności tego postępowania.
W związku z tym powstał zespół ekspertów, który opracował dokument w formie tzw. Dobrych praktyk skierowany do ratowników medycznych, by zespoły ratownictwa wiedziały co podawać, jakie leczenie zastosować, w jaki sposób określić skalę bólu i jak monitorować skuteczność postępowania leczniczego.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 13

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, realizacji zamierzonych celów oraz wytrwałości w tym trudnym dla Nas wszystkim czasie. Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za trud, zaangażowanie oraz odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Dyrekcja SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 124

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu a Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupą Jurajską z siedziba w Podlesicach. Porozumienie dotyczy zadania "Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz promocji zdrowia w województwie śląskim". W imieniu Grupy Jurajskiej porozumienie podpisał Naczelnik Grupy Pan Robert Pilarczyk, a ze strony Rejonowego Pogotowia Ratunkowego Dyrektor dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny.

Czytaj więcej

 • Jacek
 • Kategoria: Z życia RPR
 • Odsłony: 29

W KOMPLECIE

Kolejne urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS zostały przekazane do użytkowania Zespołom Ratownicctwa Medycznego. Urządzenie służy do wykonywania skutecznych, jednostajnych i nieprzerwanych ucisków, zgodnych z Wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) i jest stosowane u pacjentów dorosłych w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym. Utrzymanie odpowiednich ucisków bez udziału rąk pozwala ratownikom koncentrować się na innych ważnych czynnościach i daje możliwość zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas transportu.

W chwili obecnej wszystkie ambulanse należące do floty RPR Sosnowiec są wyposażone w te urządzenia.