• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

Nanowsze artykuły:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WSB

 

 

 

 

W dniu 17.08.2021r. w Dąbrowie Górniczej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu reprezentowanym przez dr n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu a Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej reprezentowaną przez dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz. Celem współpracy jest realizacja praktyk zawodowych oraz promocji zdrowia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.